Užitočné linky

Telefónne čísla na záchranné služby

Polícia: 158
Mestská polícia: 159
Integrovaný záchranný systém: 112
Záchranná zdravotná služba: 155
Hasičská záchranná služba: 150
Diaľničná patrola: 0800 100 007
Núdzová linka Pr1bina: 0800 333 333

Odťahová a asistenčná služba

Global assistance Slovakia: 18118
Autoklub Slovakia Assistance: 18112

Užitočné linky

Záchranárske zložky

Polícia
Hasiči
Záchranná zdravotná služba

Počasie

 

Lodná doprava

Dopravný úrad (vnútrozemská plavba)
Verejné prístavy, a.s.
Slovenské riečné informačné služby (informácie o plavebných opatreniach)

 

Železničná doprava

Dopravný úrad (doprava na dráhach)
Železnice SR
Regio Jet

 

Letecká doprava

Dopravný úrad (civilné letectvo)
Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a. s. (BTS)
Letisko Košice - Airport Košice a.s.
Letisko Poprad – Tatry, a.s.
Letisko Sliač, a. s.
Letisko Piešťany, a.s.

 

Cestná doprava

Elektronická diaľničná známka
Stanica technickej kontroly (lehoty kontrol a zoznam staníc technickej a emistnej kontroly)
Informačný portál k elektronickému mýtu (informácie o elektronickom výbere mýta v SR)
Združenie cestných dopravcov SR (informácie pre medzinárodných a vnútroštátnych cestných prepravcov SR)
O Slovensku (informácie o cestovaní, ubytovaní a kultúrnych podujatiach v SR)
Bezpečnosť cestnej premávky
Cestná databanka (centrálna technická evidencia cestných komunikácií)
Portál Informačného systému modelu cestnej siete

 

Správcovské organizácie cestných komunikácií

Diaľnice a rýchlostné cesty sú v správe:
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Granvia Operation, a.s.

Cesty I. triedy sú v správe Slovenskej správy ciest.

Cesty II. a III. triedy sú v správe jednotlivých samosprávnych krajov:
Regionálne cesty Bratislava a.s.
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja
Regionálna správa a údržba ciest Nitra, a.s
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
Správa a údržba ciest Košického samosprávneho kraja

Na území mesta Bratislava cesty I., II., III. triedy sú v správe Magistrátu hl. mesta Bratislavy, Oddelenie správy komunikácií

Na území mesta Košice cesty II., III. triedy sú v správe Magistrátu mesta Košice, Oddelenie výstavby, investícií, stavebného úradu a životného prostredia – Referát dopravy

 

Okresné úrady v sídle kraja – Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Bratislava
Trnava
Nitra
Trenčín
Žilina
Banská Bystrica
Prešov
Košice


Taxi služby

zoznam.sk
Zlaté stránky

 

SMS parkovné

SMS parkovné O2 (informácie o SMS parkovnom)
SMS parkovné Telekom (informácie o SMS parkovnom)
SMS parkovné Orange (linka na aplikáciu do mobilu)


Ďalšie linky

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Dopravný úrad
Operačný program Doprava
Európsky fond regionálneho rozvoja