Žiadosť o prístup

Ako získať prístup na portál pre prispievateľov?

Ak ste správca cestnej siete a chcete zadávať plánované údržbové alebo konštrukčné práce na ceste, požiadajte o prístup na portál pre prispievateľov podľa nasledujúcich krokov:

  1. stiahnite si formulár Žiadosť o zriadenie / zrušenie / zmenu prístupu používateľa vo formáte pdf,
  2. vyplňte formulár (je to editovateľné pdf, môžete vyplniť formulár na počítači alebo si ho vytlačiť a vypísať ručne) a podpíšte ho,
  3. vyplnený a podpísaný formulár odošlite na adresu spravapristupov@odoprave.info.

Po spracovaní dostanete odpoveď o výsledku vašej žiadosti. V prípade schválenia prístupu dostanete prihlasovacie údaje a potrebné inštrukcie na prihlásenie sa na portál pre prispievateľov na vami uvedený email. V prípade neschválenia žiadosti dostanete vyrozumenie na vami uvedený email.

 

Ako získať prístup na portál pre odbornú verejnosť?

Ak sa profesionálne zaoberáte výskumom, štatistikou alebo zbieraním údajov o doprave a chcete získavať historické a štatistické údaje o doprave na území Slovenskej republiky, požiadajte o prístup na portál pre odbornú verejnosť podľa nasledujúcich krokov:

  1. stiahnite si formulár Žiadosť o zriadenie / zrušenie / zmenu prístupu používateľa vo formáte pdf,
  2. vyplňte formulár (je to editovateľné pdf, môžete vyplniť formulár na počítači alebo si ho vytlačiť a vypísať ručne) a podpíšte ho,
  3. vyplnený a podpísaný formulár odošlite na adresu spravapristupov@odoprave.info.

Po spracovaní dostanete odpoveď o výsledku vašej žiadosti. V prípade schválenia prístupu dostanete prihlasovacie údaje a potrebné inštrukcie na prihlásenie sa na portál pre odbornú verejnosť na vami uvedený email. V prípade neschválenia žiadosti dostanete vyrozumenie na vami uvedený email.

 

Ako požiadať o zmenu alebo zrušenie prístupu?

Ak máte prihlasovacie údaje na portál pre prispievateľov alebo portál pre odbornú verejnosť a chcete upraviť oprávnenia alebo zrušiť prístup, postupujte podľa nasledujúcich krokov:

  1. stiahnite si formulár Žiadosť o zriadenie / zrušenie / zmenu prístupu používateľa vo formáte pdf,
  2. vyplňte formulár (je to editovateľné pdf, môžete vyplniť formulár na počítači alebo si ho vytlačiť a vypísať ručne) a podpíšte ho,
  3. vyplnený a podpísaný formulár odošlite na adresu spravapristupov@odoprave.info.
  4. Po spracovaní dostanete odpoveď o výsledku vašej žiadosti na vami uvedený email.