Aplikácia pre médiá

Pre média sme vytvorili mapy (tzv. šablóny) všetkých krajov a krajských miest Slovenskej republiky, ktoré zobrazujú aktuálnu dopravnú situáciu. Na použitie mapy je potrebné si spraviť len snímku daného kraja (pomocou funkcie Print Screen), mesta či úseku a potom využiť na vami potrebný účel. Jednotlivé dopravné úseky je možné si približovať, prípadne oddialiť.

Kraje:

Krajské mestá: