Pre odbornú verejnosť

Odborná verejnosť, čiže autorizované osoby so špeciálnou úrovňou prístupu k dopravným informáciám si môžu vyžiadať prístup na prihlásenie. Pričom odbornej verejnosti poskytujeme rozšírené možnosti vrámci portálu a majú možnosť zo získaných informácií vytvárať rôzne štatistiky a reporty.

Žiadosť o prístup

V prípade záujmu o prihlásenie sa do portálu pre odbornú verejnosť je potrebné si vyžiadať prístup.

Aplikácia pre médiá

Aplikácia poskytuje vizualizáciu zjednodušenej mapy Slovenska so zobrazenými hlavnými cestnými ťahmi a aktuálnymi dopravnými udalosťami s možnosťou zobrazenia detailných informácií o DU a priblíženia jednotlivých cestných ťahov.

Reporty

Štatistické reporty o doprave.

Externé rozhrania

Popis verejných rozhraní.

Prihlásenie

Po vytvorení vášho účtu a zaslaní prihlasovacích údajov sa môžete prihlásiť do portálu určenému pre odbornú verejnosť.