Használati feltételek

1. CIKK
Bevezető rendelkezések

1.1 Általános Felhasználási Feltételek www.odoprave.info (továbbá "Általános Feltételek") szabályozzák a Szlovák Köztársaság Közlekedési és Építésügyi Minisztérium, Építésügyi és Régiófejlesztési Minisztérium, Námestie slobody 6, P.O. Boksz 100, 810 05 Bratislava, Szervezeti azonosító: 30416094, DIČ: 2020799209 (a továbbiakban: "Üzemeltető"), és az www.odoprave.info internetes portált felhasználók (a továbbiakban: "Felhasználó" és "Portál") jogait és kötelezettségeit és azokból kifolyó jogviszonyait függetlenül az eszköztől és plattformától, amelyen keresztül a felhasználó a portálra belép.
1.2 A Portál használata előtt olvassa el a Használati feltételeket. A Portál használata önkéntes. A Portál használatával a Felhasználó kijelenti, hogy elfogadja az általános feltételeket és vállalja, hogy betartja azokat. Abban az esetben, ha a Felhasználó az Általános Szerződési Feltételekkel nem ért egyet, nem jogosult a portál használatára, és köteles azonnal felfüggeszteni a portál használatát.
1.3 Az Üzemeltető fenntartja jogát az Általános Szerződési Feltételek egészben vagy részben való módosítására, méghozzá saját belátása szerint. Az Üzemeltető tájékoztatja a felhasználót az Általános feltételek változásairól, elsősorban a Portál az általános feltételek aktuális változatának közzétételével, a változtatások érvényessége és hatályba lépése a közzététel időpontjától számítódik. Az Általános feltételek utolsó módosítása/frissítése az Általános feltételek végén kerül megjelenítésre. Ha a Felhasználó a megváltozott Általános feltételekkel nem ért egyet, a Felhasználó nem jogosult a Portál további használatára, és azt köteles azonnal felfüggeszteni. Az Általános feltételek módosítása után történő használattal a felhasználó kifejezi egyetértését a változásokkal.
1.4 Az Üzemeltető jogosult a Portál hozzáférést olyan Felhasználó számára megtagadni, melyről feltételezhető, hogy a Portál Általános Szerződési Feltételeivel, és/vagy az arra vonatkozó törvényekkel, és/vagy az üzemeltető érdekeivel ellentétben használja.

 

2. CIKK
Szerzői jogvédelem

2.1 A portál tartalma, vizualizációja, dizájnja, védjegye, minden megjelenítése, a tartalmat képző adatbázissal egyetemben a szellemi és szerzői jog, a kereskedelmi név és védjegy jogai által védettek.
2.2 A Felhasználó köteles betartani a Portál használatára vonatkozó jogszabályokat, mindig tiszteletben tartja a Szolgáltató és a harmadik fél tartalmi szolgáltatók jogait, különösen a szerzői jogi és más szellemi tulajdonjogokkal kapcsolatban, Tt. 618/2003 törvényével összhangban a szerzői jogról és a szerzői joggal kapcsolatos jogokkal annak teljes hangzásában (a továbbiakban „Szerzői jog“). A Portal tartalmának használatához a Felhasználónak az Üzemeltető vagy egy harmadik személy hozzájárulását kell kérnie, akiről köztudott, hogy ő rendelkezik a szellemi tulajdonjogoknak a Portál tartalmának egy részére.
2.3 Az üzemeltető a Felhasználót a Portál tartalmának nem kereskedelmi célú felhasználásának nem kizárólagos jogával ruházza fel.
2.4 A Portál tartalmának bárminemű, az Üzemeltető beleegyezése nélküli felhasználása bármely bűncselekmény tényállásának következményét vonhatja maga után (pl. a Büntető Törvénykönyv 283 § 300/2005 törvény szerint a szerzői jog megsértésének bűntette), a Polgári Törvénykönyv 40/1964 törvénye és annak későbbi hangzása értelmében keletkezett kárfelelőssége az Üzemeltető káráért, és/vagy a Kereskedelmi Törvénykönyv 513/1991 törvénye és annak későbbi hangzása értelmében, esetleg az Üzemeltető egyéb jogainak érvényesítése a Szerzői törvényből, és egyéb törvényből kifolyólag.
2.5 Abban az esetben, amennyiben az Üzemeltető a Felhasználónak beleegyezését adja a Portál bizonyos tartalmának egyéb felhasználására, a Felhasználó köteles a Portál tartalmának minden felhasználásakor közzétenni: a mű címét (pl. cikk), szerző nevét, a mű forrását hivatkozás formájában, amennyiben másként nem egyeztek meg.

 

3. CIKK
Az Üzemeltető felelőssége

3.1 Üzemeltető a Portál készítésének és annak tartalmát komolyan veszi. Mindazonáltal, lehetetlen garantálni a tartalom abszolút aktuális állapotát, pontosságát és teljességét. Az üzemeltető az alkalmazandó jogszabályok terjedelmében felelősséget vállal a közzétett információkért.
3.2 A Portálon harmadik személy által közzétett információkért, vagy a külső hivatkozások tartalmáért az alkalmazandó jogszabályok terjedelmében az Üzemeltető felelős.
3.3 Amennyiben a Felhasználó hibás, elavult, nem megfelelő vagy jogellenes helyzetet észlel a Portálon, a Felhasználó köteles erről haladéktalanul tájékoztatni az Üzemeltetőt a info@odoprave.info címen.
3.4 Az üzemeltető nem garantálja a Portál folyamatos működőképességét, zavarmentes üzemeltetést és a Portálrendszer biztosítását. Az üzemeltető nem felelős az olyan károkért, melyek a Portál használat eredményeként merülnek fel, ha ez a használat ütközik a jogszabályokkal és/vagy az Általános feltételekkel, vagy a portál használatának képtelenségéből, nem megengedett használatából erednek.
3.5 Az Üzemeltető nem felelős az olyan károkért, melyek a Felhasználónak a Portál használatával kapcsolatban keletkeznek. Az Üzemeltető a Portált a Felhasználó szolgálatára bocsájtja "úgy, ahogy van", anélkül, hogy bármiféle garanciát vállalna, tehát a Felhasználó a Portál-t kizárólag saját felelősségére használja.

 

4. CIKK
A Portál használata

4.1 A Felhasználó a Portált az erre vonatkozó jogszabályokkal ellentétben nem használhatja, és/vagy különösen, de nem kizárólagosan legfőképpen a következőkre:

a) semmilyen illegális, zaklató, rágalmazó, gyalázkodó, fenyegető, káros, vulgáris, obszcén vagy más módon nem megfelelő vagy jogellenes anyag nyilvánosságra hozatalára vagy terjesztésére;
b) olyan anyag átvitelére, amely jogellenes magatartást támogat, polgári vagy büntetőjogi felelősséghez vezet, vagy az általánosan kötelező jogszabályokat vagy magatartási kódexeket más módon sérti;
c) más számítógépes rendszerekhez való jogosulatlan hozzáférésre;
d) a honlap használata során harmadik személyek jogaiba való jogtalan beavatkozásra;
e) az általánosan kötelező jogszabályok megsértésére, különösen, de nem kizárólagosan nyilvános távközlési hálózatok használatával kapcsolatosan;
f) a hálózatok, illetve a weboldalak megzavarására vagy megszakítására;
g) védett szellemi tulajdonjogú, beleértve a tulajdonos szerzői engedélye nélküli anyagok létrehozására, továbbítására vagy tárolására elektronikus példányban.

 

5. CIKK
Sütik használatának alapelvei

5.1 A jelen Általános feltételekben a "süti" egy kis szöveges fájl, amelyet az Üzemeltető a Portál látogatásakor küldhet a böngészőbe, melyet ezután a Felhasználó azon berendezésén tárol, amelyet a portál eléréséhez használt fel (pl. számítógép, okostelefon, tablet, stb.).
5.2 Az üzemeltető alkalmazhat ideiglenes és állandó sütiket, valamint a különböző típusú sütiket, mint az alap sütik, az analitikus sütik, üzemeltetési sütik, hirdetési sütik, funkcionális sütik vagy akár harmadik fél sütieit.
5.3 A Felhasználó tudomásul veszi, és elfogadja, hogy az Üzemeltető a sütiket harmadik személy számára is továbbíthatja.
5.4 A Felhasználó a Portál használatával engedélyt ad az Üzemeltetőnek a Felhasználó berendezésének beállításának megfelelően sütik használatára, melyet a Portálhoz való csatlakozásra használt; azaz ha a Felhasználó a Portálhoz való csatlakozáshoz olyan készüléket használt, amelynek a böngészője úgy van beállítva, hogy engedélyezi a sütik használatát, a felhasználó az Általános feltételeknek megfelelően elfogadja a sütik használatához kapcsolódó feltételeket.
5.5 Az Üzemeltető ezúton tájékoztatja a Felhasználót, hogy az útmutatás a sütik beállításához bármely böngésző „Súgó“ részlegében megtalálható.
5.6 A Felhasználó tisztában van azzal, hogy ha kikapcsolja a sütiket a böngésző beállításaiban a Felhasználó számára nem lesz elérhető a Portál összes szolgáltatása és funkciója , vagy lehet, hogy majd nem működik megfelelően.
5.7 Az üzemeltető tudatosan vállalja kizárólag olyan sütiket használatát, amelyek a Felhasználó által használt eszközöket nem károsítják.

 

6. CIKK
Google alkalmazások

6.1 A Portál használatával a Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy az Üzemeltető a Portálon különböző Google-alkalmazásokat, különösen, de nem kizárólagosan a Google Analytics (Portál forgalom elemzése) és a Google DoubleClick for Publishers (reklámidő menedzsment) alkalmazásokat használja.
6.2 Az Üzemeltető a Felhasználót ezennel értesíti, hogy további tájékoztatást a Google alkalmazások működéséről itt talál www.google.com/intl/sk/policies/privacy/partners/.
6.3 A felhasználó a Portál berendezésről való első használata során az Üzemeltetőnek engedélyt ad az adott Google alkalmazás helyes használatára vonatkozó megküldött adatok szükséges mértékbeni feldolgozására, akár harmadik személy által is.

 

7. CIKK
Záró rendelkezések

7.1 Az Üzemeltető és a Felhasználó kapcsolata a Szlovák Köztársaság területén érvényben lévő Általános feltételek és általánosan kötelező érvényű jogszabályok szerint a megadott sorrendben történnek.
7.2 Abban az esetben, ha az Általános feltételek bármelyik rendelete érvénytelen, vagy azzá válik, hatálytalan és/vagy végrehajthatatlan, az Általános feltételek fennmaradó rendelkezéseinek érvényességét, hatályosságát és/vagy végrehajthatóságát ez nem érinti, hacsak az általánosan kötelező érvényű jogszabályok értelmében az ilyen rendelkezés természete ezt nem zárja ki. Az Általános feltételek érvénytelen, hatálytalan, ill. végrehajthatatlan rendelkezései helyett az Általános feltételek azon rendelkezései kerülnek felhasználásra, melyek tartalma és célja a legközelebb esik az érvénytelen, hatálytalan vagy végrehajthatatlan rendelkezés tartalmához és céljához.
7.3 Általános Szerződési Feltételek érvényessége és hatálya a közzététel időpontjától lépnek érvénybe.