Adatvédelem

1. CIKK
Alapvető kifejezések értelmezése

Az adatvédelem bármely tevékenységek, ill. az üzemeltető műveletei összefoglalása, melyek olyan személyes és egyéb adatok feldolgozása közben történnek, melyeket a felhasználók a www.odoprave.infoportálon adtak meg, pl. azok gyűjtése, rendszerezése, rögzítése, átdolgozása vagy módosítása, visszakeresése, böngészése, összehangolása vagy összekapcsolása, áthelyezése, használata, tárolása, likvidálása, továbbítása, szállítása, nyilvánosságra hozatala vagy terjesztése olyan módon, hogy a feldolgozás célszerűségét megőrizze, és biztosítva legyen a jogi védelme.

A személyes adatok az azonosított és azonosítható természetes személy felhasználó számára szolgáltatott adatai, miközben ilyen személy közvetlenül, vagy közvetetten meghatározható, főleg egy általános azonosító alapján, vagy egy, vagy több jellemző adottsággal, melyek fizikai, pszichológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy társadalmi identitását alkotják.

Egyéb, nem személyes adatok karakterével bíró adatok, melyeket a felhasználó szolgáltatott az üzemeltetőnek.

A személyes adatok üzemeltetője (a továbbiakban "Üzemeltető") a www.odoprave.info portál üzemeltetője.

 

2. CIKK
A személyes adatok feldolgozásának célja

Az üzemeltető feldolgozza, azaz megszerzi, összegyűjti, nyilvántartja, szervezi, felülvizsgálja, módosítja, keresi, böngészi, átcsoportosítja, kombinálja, áthelyezi, használja, tárolja, megszünteti, likvidálja, továbbítja, hozzáférhetőve teszi vagy közzé teszi a portál felhasználójának személyes adatait rendelkezésre bocsájtja a követező a célokra:

a) a www.odoprave.info portál szolgáltatás nyújtása és a szolgáltatások további fejlesztése,
b) a portál felhasználói részére reklám, marketing és promóciós ajánlatok,
c) bármilyen kommunikáció a felhasználókkal,
d) statisztikai felmérések az oldal látogatásáról és struktúrájáról.

 

3. CIKK
A szolgáltatott és feldolgozott személyes és egyéb adatok terjedelme

Az üzemeltető az adatbázisban a felhasználó ezen személyes adatait kezeli:

a) a felhasználó nevét és vezetéknevét
b) a felhasználó születési dátumát
c) a felhasználó nemét
d) a felhasználó családi állapotát
e) a felhasználó email címét
f) a felhasználó állandó lakhelyét város, ill. település (más néven "szülőváros") terjedelmében
g) a felhasználó tényleges tartózkodási város, ill. település (más néven "a jelenlegi város") terjedelmében
h) felhasználó foglalkozását (más néven "foglalkozás és cég")

A felhasználóval megadott személyes és egyéb adatokon kívül az üzemeltető automatikusan feldolgozza a hardver és a szoftver az információkat a felhasználó számítógépén, például az IP-cím, böngésző típusa, domain név, regisztráció dátuma, a legutóbbi bejelentkezés óta eltelt idő, stb.
A felhasználó, aki egy más felhasználó vagy bármely más természetes személy személyes adatait kívánja közzé tenni, indokolatlanul nem szegheti meg jogaikat a személyiségük és a magánéletük védelmében; azok nyilvánosságra hozatala az érintett személy jogos érdekeivel nem lehet ellentétben.
Az üzemeltető nem kéri a felhasználótól és nem dolgoz fel olyan személyes adatokat, amelyek faji vagy etnikai hovatartozást, politikai véleményt, a vallási vagy világnézeti meggyőződést, politikai pártok vagy politikai mozgalmi tagságát, szakszervezeti tagságát, az egészségi állapotát vagy a nemi életét fedi fel.
Az üzemeltető feldolgozza és tárolja a felhasználó személyes és egyéb adatait, melyet a felhasználó elektronikus úton és egyéb módon bocsátott szolgálatára, amely az adatvédelem elveivel és a Tt. 122/2013 adatvédelmi törvényének későbbi hangzás értelmében összhangban van, valamint a Tt. 84/2014 módosításaival, annak későbbi hangzásának értelmében (“a továbbiakban adatvédelmi törvény“).
Felhasználó tudomásul veszi, hogy felhasználói neve, a keresztneve és vezetékneve, években meghatározott kora (nem a pontos születési dátum), a tényleges tartózkodási helye, érdeklődései, kedvenc könyvei, zenéi, filmjei és a "Rólam" részben megadott adatok, regisztráció dátuma, az utolsó bejelentkezés óta eltelt idő a portálon keresztül elérhető lesz minden felhasználó számára, a nem regisztrált felhasználókat is beleértve.

A felhasználó személyes adatai, ill. egyéb adatok egyes felhasználók számára nem hozzáférhetők, és ezen adatvédelmi szabályok értelmében kizárólag az üzemeltető szükségleteit szolgálják.

A személyes és egyéb adatok megadása a portálon, ill. az üzemeltetőnek önkéntes. Azonban, ha a felhasználó regisztrálni kíván portálon, a kért információkat köteles megadni, amely magába foglalja az e-mail címét, felhasználónevét és jelszavát.

 

4. CIKK
Felhasználó hozzájárulása a személyes és egyéb adatok feldolgozásához

Felhasználó a regisztrációs űrlap kitöltésével és elküldésével, és/vagy saját profil létrehozatalával kijelenti, hogy önként és tudatosan bocsátotta az üzemetető rendelkezésre személyes adatait, és hogy a kitöltött adatok helyesek, aktuálisak és pontosak, valamint hogy azt a adatvédelmi törvény 4 § (3) bek. d) pont későbbi hangzás értelmében beleegyezését adja személyes adatai az üzemeltető adatbázisában való feldolgozására a II. cikk adatvédelmi szabályaiban feltüntetett célokra.
A felhasználó a személyes adatok feldolgozására meghatározatlan időre ad engedélyt, ez bármikor visszavonható, elég ha a felhasználó eljuttatja akaratát az üzemeltető email címére: info@odoprave.info.
Az üzemeltető vállalja, hogy a felhasználó által szolgáltatott személyes és egyéb adatokat, kivéve a minden bejegyzett és nem bejegyzett felhasználó számára szabadon hozzáférhető adatokat, vagy amelyeket a felhasználó különböző fórumokon jelentetett meg, a tartalmat bíráló megjegyzésekben, vagy máshol a honlapon, melyeket az üzemeltető tőle nem követelt, nem továbbítja, vagy egyéb módon harmadik fél számára nem tesz hozzáférhetővé, valamint vállalja, hogy ezeket a törvény szerint az összes rendelkezésre álló technikai eszköz segítségével megvéd. Ez nem vonatkozik arra az esetre, ha a felhasználó személyes adatait és adott esetben más kiegészítő információkat, olyan hatóságok kérik ki, melyek jogosultak bűncselekmények tárgyalására, bűnüldözési eljárásokra, ill. a Szlovák Köztársaság egyéb jogosult közintézményei joghatóságuk keretein belül.

 

5. CIKK
Záró rendelkezések

Üzemeltető fenntartja magának a jogot az adatvédelmi elvek saját belátása szerinti módosítására, különös tekintettel a portál szolgáltatásainak, és a hozzá kapcsolódó felhasználók szükséges személyes és egyéb adatok terjedelemének módosítására. A módosításról köteles a felhasználókat megfelelő módon előzetesen értesíteni, elsősorban a www.odoprave.infoportálon. Ha a felhasználó 30 napon belül az értesítés közzététele után nem nyilatkozik, hogy az adatvédelmi szabályok változásával nem ért egyet, vagy ha az említett időszakban bejelentkezik a portálon, ez úgy értendő, hogy elfogadja a megváltozott szabályokat, és ezentúl a személyes és további adatai megváltozott adatvédelmi szabályok szerint lesznek kezelve. Ha a felhasználó az értesítés közzétételét követő 30 napos határidőn belül eljuttatja az üzemeltetőnek kijelentését, melyben nem ért egyet a megváltozott szabályokkal, ez úgy értendő, hogy a felhasználó jelezte akaratát a szerződéses viszony üzemeltetővel való felmondására, és a regisztrációja érvénytelenné válik.