Navod na použitie

Používateľská príručka mobilnej aplikácie

Sprístupňuje detailné informácie používania mobilnej aplikácie NSDI.

Používateľská príručka portálu pre verejnosť

Sprístupňuje detailné informácie používania portálu pre verejnosť.