Kontakty

Pre telefonické nahlásenie dopravnej udalosti alebo poskytnutie informácie o aktuálnej dopravnej situácii nás môžete kontaktovať nonstop 24 hodín denne na bezplatnom telefónnom čísle 0800 112 112.

Sídelná adresa:

Národné dopravné informačné centrum
Univerzitná 8215/1
010 26 Žilina