Kontakty

Pre telefonické nahlásenie dopravnej udalosti alebo poskytnutie informácie o aktuálnej dopravnej situácii nás môžete kontaktovať nonstop 24 hodín denne na bezplatnom telefónnom čísle 0800 112 112.

Máte podnety na zlepšenie poskytovania služieb? Neváhajte a napíšte nám na adresu info@odoprave.info. Uveďte čím najvýstižnejší popis a e-mail, na ktorom Vás môžeme kontaktovať.

Sídelná adresa:

Národné dopravné informačné centrum
Univerzitná 8215/1
010 26 Žilina